skip to Main Content

Dødsfallsforsikring

Hvis du faller fra, vil dine nærmeste kanskje sitte igjen med gjeld og andre utgifter som er større enn de kan klare. En dødsfallsforsikring vil gjøre livet litt lettere for dine etterlatte og sikrer dem en økonomisk trygghet hvis dette skulle skje. 

Forsikringen kan blant annet hjelpe til med å beholde huset, gi økonomisk frihet til  deg og barna eller håndtere løpende utgifter.  

En dødsfallsforsikring fra Frende er enkel og god. Den dekker alle dødsårsaker og du står fritt til å velge hvem som skal motta pengene.  

Hvor høy forsikringssum man trenger er veldig individuelt. Du kan ha en forsikringssum fra 100 000 kr til maksimalt 10 millioner kroner.

Våre rådgivere kan hjelpe deg å finne ut hva du har behov for.

Ønsker du tilbud? Skriv til oss så kontakter vi deg:

For å melde saken kan du også ringe 55 15 36 00, når som helst, hele året.

Uansett årsak

Dødsfallsforsikringen dekker alle dødsårsaker.

Gjelder over hele verden

Forsikringen gjelder uansett hvor i verden du befinner deg.

Best når det gjelder

Vår samarbeidspartner Frende er kåret til best på skadeoppgjør flere år på rad.

Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg vilkårene for dødsfallsforsikring?
Vilkårene for dødsfallsforsikring finner du her: https://frende-cms-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/documents/Dodsfall.pdf Generelle vilkår: https://frende-cms-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/documents/Generelle_vilk%C3%A5r_livsforsikring.pdf
Hvorfor bør jeg kjøpe dødsfallsforsikring?
Dødsfallsforsikring skal sikre dine etterlatte om du skulle falle fra. Mange kjøper en slik livsforsikring for å sikre økonomisk trygghet og sikkerhet. Forsikringen vil hjelpe de etterlatte til å beholde huset, gi mulighet til å betale ut arvinger, gi økonomisk frihet for barna og til å håndtere løpende utgifter. Det er tungt nok å miste noen vi er glad i. Det blir ekstra tøft å måtte forholde seg til økonomiske utfordringer på toppen. Vi råder våre kunder til å ta kontakt med en rådgiver hos oss. De kan hjelpe deg å se hvilke økonomiske konsekvenser det får dersom en av dere skulle falle fra
Hva er viktig å tenke på når jeg skal velge forsikringssum?
Relevante stikkord er inntekt, formue, gjeld, barn, særkullsbarn, ektefelle, samboer, særeie og alder. Det å vite at dine nærmeste har råd til å beholde huset, andre eiendeler de ønsker å ha og at de har råd til å skifte (arv), er elementer som bør vurderes i en slik samtale. 
Hvem får utbetaling fra en dødsfallsforsikring?
Har du opprettet en begunstiget, som betyr å navngi hvem som skal få utbetalingen, går pengene til vedkommende, eller til flere begunstigede. Vil du at en samboer eller partner skal få en eventuell erstatning, må vedkommende meldes inn som begunstiget. Hvis du ikke har begunstiget noen og ikke har en ektefelle vil forsikringssummen tilfalle arvinger etter loven.
Kan jeg bestemme hvem som skal få utbetalingen fra en dødsfallsforsikring?
Ja, du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til. Dette kan du gjøre gjennom en begunstigelse. Da navngir du hvem som skal få utbetalingen når du oppretter forsikringen. Hvis du ønsker å etablere en begunstigelse etter at forsikringen er etablert kreves det en skriftlig fullmakt.
Jeg har dødsfallforsikring gjennom jobben – trenger jeg da noe mer?
Du er heldig som har en dødsfallsforsikring gjennom jobben. Sjekk først at denne dekker mer enn ulykke, og at den også dekker deg på fritiden. Sjekk deretter forsikringssummen du er dekket for, slik at du vet hva som blir utbetalt. Sjekk også hvem utbetalingen går til hvis du skulle falle fra. Hør gjerne med en rådgiver om du bør være forsikret for mer. I så fall kan du kjøpe forsikring i tillegg til den du har gjennom jobben
Hvem kan kjøpe dødsfallsforsikring?
Personer mellom 18 og 70 år kan kjøpe dødsfallsforsikring.
Hva er minimum og maksimum forsikringssum for dødsfallsforsikring?
Summen du kan forsikre deg for strekker seg fra 100 000 kroner til maksimalt 10 millioner kroner.
Er dødsfall en forsikring som gir engangsutbetaling?
Ja, dødsfall gir engangsutbetaling.
Når opphører dødsfallsforsikringen?
Forsikringen gjelder ut kalenderåret du fyller 80 år.

Kontakt oss

Berit

Berit Drugli

Kunderådgiver privat

47 66 40 40
berit.drugli@varigorkla.no

Joar Andrè Berg Wuttudal

Kunderådgiver privat

90 69 90 78
joar.wuttudal@varigorkla.no

Caroline

Caroline Næss

Kunderådgiver privat

94 89 78 41
caroline.ness@varigorkla.no

Lars Wold Ree

Senior kunderådgiver privat

97 01 47 56
lars.ree@varigorkla.no

Martin Kjøren

Senior kunderådgiver privat

90 61 13 10
martin.kjoren@varigorkla.no

Back To Top