skip to Main Content

Varig Orkla Investeringsfond

 • Varig Orkla Investeringsfond er et lokalt investeringsfond som skal kunne bidra til næringsutvikling og utvikling av arbeidsplasser i kommunene Rindal, Meldal, Orkdal og Skaun.
 • Investeringen kan være i form av eierskap, lån eller prosjekttilskudd.
 • Målgruppen er små- og mellomstore bedrifter i etablerings-, vekst- eller utviklingsfase.
 • Varig Orkla kan kreve styreplass i investerte selskaper.
 • Det stilles krav om rapportering og innsyn.

Kriterier

Søknad skal inneholde gode forretningsplaner;

 • Forretningsidé
 • Markedsvurdering
 • Organisering
 • Budsjetter
 • Kapitalbehov/ finansiering
 • Vurdering av viktigste risikofaktorer

Ta gjerne kontakt for et innledende møte!

Kontaktinformasjon:

Sidsel Rian, daglig leder
Mobil 901 64 013 / e-post: sidsel.rian@varigorkla.no
Varig Orkla Forsikring,
Tverradkomsten 23, 7300 Orkanger

Back To Top