Skip to content

Derfor bør bedriften ha styreansvarsforsikring

Det sitter veldig mange mennesker i styrene til alle små og mellomstore bedrifter i Norge. Noen er proffe og vet hva de sysler med, mens andre stiller opp i egenskap av å være venn eller familie. Kompetansen er mildt sagt varierende.
Nesten to av tre aner ikke at styremedlemmer kan bli holdt økonomisk ansvarlig. Dette kommer frem i en undersøkelse fra Norstat, utført på vegne av Frende Forsikring. Så lenge bedriften går bra, er det kanskje ikke så mye å bekymre seg for, men det kan jo gå galt også.
Går firmaet over ende, kan styremedlemmene bli holdt økonomisk ansvarlige.

Hvert år går flere tusen både aksjeselskaper og enkeltpersonsforetak konkurs i Norge. I kjølvannet etter alle disse konkursene er det naturlig nok mange kreditorer som vil ha pengene sine. I verste fall er det styremedlemmene som blir holdt økonomisk ansvarlige. Hvis bedriften din ikke har styreansvarsforsikring, kan dette bli skjebnesvangert for dem som sitter i styret. Hvis du blir holdt personlig ansvarlig, kan resultatet være at du må vinke farvel til hele privatøkonomien din.

Tunge rettsprosesser

Et eksempel på dette er fra en rettsak hvor erstatningskrav ble fremmet mot styremedlemmene i en ideell stiftelse, etter at stiftelsen gikk konkurs. De saksøkte vant i tingretten og ble frifunnet ansvar, men tapte i Gulating lagmannsrett. Forsikringsekspert Arnstein Heimset i Frende forteller:

– Dette viser at styreansvaret er viktig, også i en frivillig organisasjon. Vi ser at det forventes at styremedlemmer har oversikt over til dels vanskelige juridiske og økonomiske forhold, selv om man i utgangspunktet ikke har forutsetningene for det.

Dyr vennetjeneste

Det at skadelidte parter kan rette krav mot styret er ikke noe nytt, men det er først i senere år at kreditorene, i økt omfang, har begynt å benytte seg av muligheten. Mange ser dette i sammenheng med at næringslivet har hardnet til, og at terskelen er blitt lavere for å gå til sak mot et styre eller styremedlem.

Nå er det heldigvis ikke slik at styret står ansvarlig for alle erstatningskrav. Hvis styret skal holdes ansvarlig, må styret ha opptrådt klanderverdig og utvist uaktsomhet. Men hva betyr det? Et eksempel på uaktsomhet er at selskapet velger å betale utbytte til aksjonærene i stedet for å betale inn offentlige avgifter som skatt og merverdiavgift.

Hvis styret gjør forsvarlige vurderinger, vil det heller ikke bli holdt som erstatningsansvarlig.

Mange er styremedlemmer av den enkle grunn at noen må sitte i styret. Du stiller gjerne opp for venner og familie, men glemmer, sluntrer unna eller mangler kunnskapen du trenger om de formelle forpliktelsene du har. Da kan det fort bli en kostbar vennetjeneste. Du må huske at det er de som sitter i styret som har det øverste ansvaret i bedriften.

Over halvparten blir dømt

Godt over halvparten av alle rettsaker som handler om styreansvar, ender med at styremedlemmet blir dømt. Erstatningskravene er som regel på mellom én og fem millioner kroner. Hvis denne verdien ikke kan hentes ut fra bedriften, må styremedlemmet betale fra egen lomme. Hadde du klart det? Eller hadde du blitt nødt til å selge huset, bilen eller fritidsbåten?

Med styreansvarsforsikring hos Frende, tar advokatene og saksbehandlere våre saken frem til den avsluttes ved dom eller forlik. Og hvis dere taper en eventuell rettssak, dekker forsikringen utgiftene og erstatningskravet.

Vi anbefaler alle bedrifter til å kjøpe styreansvarsforsikring. Den dekker ledelsen, samtlige styremedlemmer og varamedlemmer sitt erstatningsansvar. Den reduserer også risikoen for at styremedlemmene må betale for andres økonomiske tap.

Kilde: Frende Forsikring

Ønsker du tilbud på styreansvarsforsikring? Skriv til oss her – eller ring oss på 72 48 88 00

Back To Top