Skip to content

Klagemuligheter

Selvsagt kan vi gjøre feil eller ha ulik oppfatning av en sak enn deg. Derfor kan du klage. Hvis du mener vi har gjort feil i saken din vil vi gjerne høre fra deg.

Vi gjør alt vi kan for å sikre riktig og god behandling av saken din ut fra vilkår og praksis. Og vi vil at du skal være fornøyd med å være kunde hos oss i Varig Orkla Forsikring.

La oss først ta en prat

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått i Varig Orkla Forsikring, vil vi at du først kontakter den som har behandlet saken din. En prat kan oppklare misforståelser eller gi nye opplysninger. Som regel vil saken løses allerede her.

Om vi ikke blir enige etter en prat, kan du fremsette en skriftlig klage til oss. Du vil da få en ny vurdering av saken din. Du finner klageskjema under.

Hva skjer så?

Etter at vi har mottatt en skriftlig klage, vil vi på bakgrunn av innholdet og omfanget i saken, informere deg om forventet saksbehandlingstid. Vi holder deg løpende orientert om behandlingen av klagen og selvsagt om utfallet.

Hvis du ikke er fornøyd med utfallet kan du ta klagen videre til Finansklagenemda.

Link til Finansklagenemdas klageskjema.

Hva er finansklagenemdas oppgave?

Finansklagenemnda hjelper forbrukere og næringsdrivende som ikke blir enige med forsikringsselskapet sitt om avtalespørsmål eller forsikringsoppgjør.

Nemnda avgir en rådgivende uttalelse om hvorvidt selskapets avgjørelse er korrekt. Finansklagenemnda kan også vurdere om vår avkortning ved brudd på sikkerhetsforskrifter er i samsvar med vilkår og praksis.

Du finner mer informasjon om Finansklagenemda og øvrig kontaktinformasjon på deres nettsider.

Hva er klagefristen?

For skadesaker skal klagen fremsettes skriftlig innen seks måneder etter at du fikk avgjørelsen vår. Hvis du ikke klager innen fristen på seks måneder mister du adgangen til å gjøre kravet gjeldende. Om du skulle velge å ta klagen videre til Finansklagenemda, vil klagefristen bli utsatt med den tiden vi i Varig Orkla Forsikring bruker på å behandle klagen din.

Klagefristen gjelder ikke for livsforsikring.

Dersom din klage gjelder helsevurdering, må du sende klagen direkte til vår samarbeidspartner Frende Forsikring. Klikk her

Back To Top