skip to Main Content

– Ditt lokale forsikringsselskap!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre.
Vi er en lokal hjørnesteinsbedrift og samfunnsaktør.

Den store kollisjonsdagen

Du trodde kanskje den verste dagen var like før julaften? Tro om igjen. 3. desember viser seg å være den største kollisjonsdagen både i fjor og året før, sier Roger…

Les mer
Back To Top