Skip to content

Vi bryr oss, lokalt.

Varig Orkla Forsikring er et lokalt og kundeeid forsikringsselskap. Gjennom VarigFondet Orkla skal vi dele ut støtte hvert år. Støtten fordeler vi primært på kultur og idrett der våre kunder bor. Jo flere kunder vi har i din kommune, jo mer støtte får lag og foreninger der.

Vi støtter aktiviteter, lag og organisasjoner som er med og utvikler lokalsamfunnet vårt til et bedre sted å bo. Vi støtter særlig bærekraftige tiltak og prosjekter som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Kalender Ikon

Når kan jeg søke?

 • Fra 1.februar til 15. april hvert år.
Notatblokk Ikon

Hvordan søke:

 • Skriv kort søknad med god beskrivelse av prosjektet og hva det søkes støtte til.
 • Ved søkebeløp over kr. 20 000 skal budsjett og finansieringsplan ettersendes.
 • Søknad sendes inn via vårt elektroniske søknadsskjema.
Mennesker Ikon

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner, lag, foreninger og ildsjeler.
 • Våre kunder prioriteres.
Gave Ikon

Hva kan det søkes støtte til?

 • Prosjekter med fokus på bærekraft prioriteres.
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.
 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter.
 • Konkrete prosjekter som har en økonomisk ramme og er tidsbegrenset.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Bekreftelse med saksnummer sendes pr. mail.
 • Alle søknader behandles av tildelingskomiteen etter søknadsperiodens utløp.
 • Alle får svar pr. mail innen utgangen av mai.
 • Dokumentasjon på realisering sendes inn før utbetaling.
 • Utbetaling må skje innen ett år etter tildeling.

Vi støtter ikke:

 • Politiske organisasjoner
 • Løpende drift i laget eller foreningen
 • Lønnet arbeid eller kommersiell drift
 • Rene sponsorsøknader og søknader som defineres som rent skadeforebyggende tiltak på boliger/ private eiendommer (omfattes av egne støtteordninger)

Du er hjertelig velkommen til å søke VarigFondet Orkla!

Vi oppfordrer alle lag, organisasjoner og ildsjeler i Orkland om å søke støtte til sine prosjekter.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss:
Telefon 72 48 88 00  • E-post: post@varigorkla.no
Varig Orkla Forsikring, Tverradkomsten 23, 7300 Orkanger

Tildeling

 • Tildelingskomiteen består av daglig leder, salgsleder og ett styremedlem.
 • Tildelingskomiteens innstilling behandles av styret i Varig Orkla Forsikring.
Back To Top