Skip to content

Lokalt engasjement

Hjørnesteinsbedrift og samfunnsaktør

Varig Orkla Forsikring ønsker å fremstå som en god samfunnsaktør, og har derfor som mål å være godt synlig i våre lokalmiljø. Det å være en prioritert samarbeidspartner for lokale lag og organisasjoner har vært viktig for oss, og selskapets rolle som samfunnsaktør har økt med årene gjennom økonomisk støtte til lokal kultur, idrett og annen frivillig aktivitet.

Selskapet har lange tradisjoner som samarbeidspart og støttespiller til lokale brannvesen, og det har vært gitt mange bidrag til utstyr og annet i løpet av årene. Siste tilskudd var en gave til alle brannvesen i våre kommuner i forbindelse med vårt 175 års jubileum.

Selskapet er også en av stifterne av Stiftelsen Bårdshaug Herregård, og som donator til Stiftelsen Orkla Gjestebolig. Varig Orkla engasjerer seg for øvrig i lokalt næringsliv bl.a. gjennom medlemskap og som partner til Orkladal Næringsforening og som deltaker i Thamsklyngen.

Back To Top