Skip to content

Trøndersk forsikringsselskap

Varig Orkla Forsikring gjensidig har en lang og stolt historie gjennom snart 180 år. Det som startet som et lite brannassuranselskap i Meldal i 1844 er i dag et moderne og solid selskap.

Selskapet har hatt mange navn siden starten som var etableringa av Meldals Brandassuranceselskab for Huse. Orkla Brannkasse var f.eks. navnet i mange år. I 2018 endret selskapet navnet fra Gjensidige Orkla Forsikring til Varig Orkla Forsikring – ei navneendring som for det første sier noe om historien og det tidsperspektivet vi har, men som også tydeliggjør at vi er selvstendig, lokal bedrift.

Den første brannkassen ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet. De lokale brannkassene ble etablert av bønder og husmenn som et spleiselag (forsikring) for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet i brannen. De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Varig Orkla er en av de som har valgt å forbli selvstendig selskap og samarbeider fra 1.januar 2021 med Frende.

Varig Orkla er et gjensidig selskap. Dette er en offentlig selskaps-/organisasjonsform som ofte benyttes ved organisering av forsikringsselskap. Selskapsformen innebærer at forsikringstagerne danner og eier selskapet, og dvs. at det er de som til enhver tid er kunder av selskapet, som også er eiere.

Varig Orkla har betydelig kapital til aktiv forvaltning. I tillegg deltar selskapet også i lokale investeringer. Varig Orkla er en av de største eierne i Salvesen & Thams.

Varig Orkla har kompetente og dedikerte medarbeidere. Vi er til stede for våre kunder alle virkedager i lyse og trivelige lokaler midt på Orkanger, og midt i Trondheim sentrum. Godt synlig og lett tilgjengelig både på telefon og i personlig møte med kunden.

Organisering

Varig Orklas øverste organ er generalforsamlingen. Utsendinger til generalforsamlingen velges av og blant våre kunder.

Generalforsamlingen velger selskapets styre:

  • Styreleder Marit Fuglem Høgli, nestleder Frode Størdal, øvrige medlemmer Jon Haldor Kvidal,  Nina Vangen Ranøien og Roger Monsø.
Venner Ikon

Våre verdier er

  • Tilgjengelighet
  • Kvalitet
  • Trygghet

Dette skal prege vår bedriftskultur i samhandlingen med kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

Back To Top