Skip to content

Dette må du ha – dette bør du ha

Hvilke personalforsikringer er du pålagt å gi dine ansatte? Hvor mye må du spare i pensjon til medarbeiderne dine? Og ikke minst – hva anbefaler vi at du vurderer i tillegg for å bli en attraktiv arbeidsgiver?

Minimum

Basis

Bra

Best

Lovpålagt pensjon og yrkesskadeforsikring
Ulykkesforikring
Gruppelivsforsikring og helseforsikring
Uføreforsikring og reiseforsikring

Fyll ut skjemaet under hvis du vil ha mer informasjon eller få et uforpliktende tilbud til dine ansatte.

Back To Top