Skip to content

En lang og stolt historie gjennom 175 år

Hvem er Varig Orkla?
Varig Orkla Forsikring gjensidig har en lang og stolt historie gjennom 175 år. Det som startet som et lite brannassuranselskap i Meldal i 1844 er i dag et moderne og solid selskap. Dette er et lite stykke lokalhistorie og et eventyr av en reise. Det forteller om engasjement, framsyn, visjoner, og endringsevne i generasjoner. Pluss en god porsjon stahet og stå-på-vilje.

Et gammelt selskap med nytt navn
Selskapet har hatt flere navn siden starten i 1844, som var etableringa av Meldals Brandassuranceselskab for Huse. Orkla Brannkasse var f.eks. navnet i mange år, og mange kaller selskapet fortsatt det. Kjært barn har som kjent mange navn. I 2018 endret selskapet navnet fra Gjensidige Orkla Forsikring til Varig Orkla Forsikring – ei navneendring som for det første sier noe om historien og det tidsperspektivet vi har, men som også tydeliggjør at vi er selvstendig, lokal bedrift, og ikke til forveksling ei avdeling av Gjensidige Forsikring ASA.  Det gode samarbeidet med Gjensidige fortsetter imidlertid som før, og Varig Orkla Forsikring er Gjensidige sin representant i Rindal, Meldal, Orkdal og Skaun.

God kompetanse og engasjement
Varig Orkla fremstår i dag som et lokalt forsikringsselskap som er kjent for å ha meget kompetente medarbeidere. I et lyst og trivelig kontor midt på Orkanger, møter kundene i dag 8 blide og serviceinnstilte ansatte. Fra dette kontoret serves alle selskapets kunder i våre markedsområder. Varig Orkla har og har hatt flere medarbeidere som har jobbet i selskapet over lang tid. Dette har ført til gode relasjoner, og sterk fagkompetanse. Det er viktig for Varig Orkla at kunder kan komme innom kontoret å treffe kjente lokale kompetente medarbeidere. Vi skal være godt synlig og lett tilgjengelig både på telefon og i møte med kunden.

Hjertelig velkommen

Back To Top