Skip to content

Jubileumsgave til lokale brannvesen og nytt folkehelsesenter

Varig Orkla Forsikring gjensidig feiret 175 års jubileum 8. februar 2019

Jubileet ble feiret med en festmiddag, hvor medarbeidere, pensjonister, styret, øvrige tillitsvalgte, samarbeidspartnere, og representanter fra kommuner og brannvesen var til stede. Og når vi skulle feire 175 års-jubilanten med middag i trivelig selskap, synes vi det passet fint å kunne gi gaver som kommer alle innbyggere til gode.

Som selskap har vi lange tradisjoner som samarbeidspartner med lokale brannvesen, og det er derfor naturlig for å gi en gave til brannvesenet i Rindal, Meldal, Orkdal og Skaun, som alle mottok en gavesjekk på kr. 175 000 hver. Den lokale brann- og redningstjenesten i kommune våre gjør et meget viktig arbeid for alle innbyggere, og vi tror og håper en slik gave kommer godt til nytte.

Varig Orkla er opptatt av skadeforebygging og allmennyttige formål. Daglig leder synes derfor det også er hyggelig å gi en gave til det nye folkehelsesenteret og Orkland kommune. Det nye folkehelsesenteret blir et tilbud for hele befolkningen og et flott aktivitetstilbud i regionen vår. Gaven på kr. 315 000 er øremerket en utvidet kamerapakke knyttet til sikkerhet i bassenget, og gavesjekk ble overrekt til Prosjektleder/ Rådmann Orkland kommune, Ingvill Kvernmo.

Back To Top