Skip to content

El-sparkesykkel omklassifisert som motorvogn – hva innebærer det?

Nye regler for el-sparkesykler
Som mange kjenner til er det innført nye regler på el-sparkesykler:

  • Promillegrense på 0,2
  • Aldersgrense 12 år
  • Hjelmpåbud for barn under 15 år

Fra 01.01.2023 blir det også pliktig ansvarsforsikring på privateide el-sparkesykler.
Når el-sparkesykkel nå ikke lenger er definert som sykkel, men som motorvogn, endres hvordan det er omfattet av forsikringene. Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder el-sparkesykkel. El-sykler er fortsatt definert som sykkel og er ikke berørt av lovendringene, sier Guri Kjørsvik salgsleder i Varig Orkla Forsikring. Dette innebærer først og fremst at du som privat eier er pålagt å ha ansvarforsikring fra og med 01.01.2023.

Krav til ansvarsforsikring for både utleiesykler og privateide
Små elektriske kjøretøy vil bli omfattet av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring. Dette vil gjelde både privateide og utleide små elektriske kjøretøy. Det blir overgangsordninger for å gi tid til å innrette seg, med noe lengre overgangstid for privateide enn for de kommersielle utleierne. Utleide små elektriske kjøretøy vil omfattes fra 1. september 2022, mens eiere av private kjøretøy vil omfattes, og må skaffe forsikring innen 1. januar 2023.

– Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed  bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
(Kilde: regjeringen.no)

 

Har du el-sparkesykkel? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med ansvarsforsikring. 

 

Back To Top