Skip to content

Landbruksforsikring

Varig Orkla Forsikring er aktive skadeforebyggere i landbruket gjennom direkte tilskuddsordninger, skadeforebyggende samlinger med landbruket og i samarbeid med lokalt brannvesen.

Vårt arbeid for å sikre bonden og gården har vært viktig for oss i 175 år og en prioritert oppgave også i fremtiden.

I samarbeid med Frende kan vi tilby deg forsikringene du trenger til landbruket.  Du kan forsikre alt fra bygninger og maskiner til dyr og andre produksjoner.

Våre rådgivere innen landbruksforsikring har lang erfaring og god lokalkunnskap. Vi tilpasser forsikringer etter dine behov.

Våre landbruksrådgivere hjelper deg

Våre landbruksrådgivere kjenner landbruket godt og har lang erfaring.

Som bonde driver du en bedrift samtidig som du er privatperson og det kan være vanskelig å vite hva du trenger av forsikringer.

Sammen finner vi hva som er riktig løsning for akkurat deg.

Frode Slupphaug

Kunderådgiver næringsliv/landbruk
Autorisert rådgiver

95 06 89 00
frode.slupphaug@varigorkla.no

Lars Helge Hoston

Assurandør landbruk/kunderådgiver
Autorisert rådgiver

90 97 49 22
lars-helge.hoston@varigorkla.no

Kontakt våre landbruksrådgivere

Dette kan du forsikre

Dyr

Storfe
Sau
Gris
Hest
Andre husdyr

Ting

Arbeidsmaskin
Landbruksbygg
Driftsløsøre (for eksempel maskiner og avlinger)

Mennesker

Ulykke
Yrkesskade

Back To Top