Skip to content

Uføreforsikring

Man kan ikke forutse om en blir rammet av en ulykke eller sykdom. Blir man uføretrygdet kan det brått snu livet på hodet til den det gjelder.  

Du får dekket noe av inntektstapet gjennom det offentlige. De fleste vil likevel oppleve å få betydelig mindre penger enn de er vant til.

Uføreforsikring kommer i tillegg til trygden fra NAV og eventuelle forsikringsordninger du har via jobbMed en uføreforsikring i Frende står du bedre rustet økonomisk dersom noe skulle skje med deg. 

To typer uføreforsikring

Uførerente: 

En uførerente sørger for at du har inntekt selv om du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller ulykke. Hvis du blir minst 50% sykmeldt sammenhengende i 12 måneder starter utbetalingen av forsikringen og du vil få penger hver måned.
Andelen av lønnen din som du får dekket av folketrygden blir lavere jo mer du tjener. Hvis du tjener 600 000 vil uføretrygden fra folketrygden være 64 prosent av dette, men hvis du tjener 1 million utgjør uføretrygden bare 37 prosent.
Altså er behovet for uføreforsikring større jo mer du tjener, hvis du skal kunne opprettholde dagens livsførsel ved uførhet.
Utbetalingen på uførerente fortsetter helt frem til du blir 67 åralderspensjonist.

Uføre pluss: 

Med uføre pluss vil du få en avtalt sum penger som du kan bruke som du selv ønsker.
For eksempel hvis du har behov for å oppgradere boligen din, eller utføre andre tiltak for å kunne bo hjemme.
Dersom du er 100% sykmeldt i ett år sammenhengende og havner på arbeidsavklaringspenger får du utbetalt 1% av forsikringssummen månedlig.
Blir du minst 50% varig ufør etter to år får du utbetalt resten som et engangsbeløp.

Du får hele summen

Uføreforsikringen i Frende gir deg hele forsikringssummen hvis du blir ufør.

Best på uførerente

Forsikringen gir deg kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Dette er Frendes beste uføreforsikring.

Gjelder over hele verden

Forsikringen gjelder uansett hvor i verden du befinner deg.

Klarer du deg med halve inntekten din?

Jo mer du tjener, jo større blir inntektstapet dersom du skulle bli langvarig sykmeldt eller ufør. 

En uføreforsikring gir deg økonomisk trygghet.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger jeg uføreforsikring?
En uføreforsikring skal dekke deler av inntekten din som forsvinner hvis du blir langvarig syk. Få tenker på dette når de er friske og i stand til å gå på jobb. Men i det du er blitt syk, er det for sent å kjøpe forsikring, og den økonomiske situasjonen kan bli svært tøff.
Er uføreforsikring viktig?
Uføreforsikring er svært viktig for å sikre at du kan opprettholde levestandarden din uten å ta altfor store grep. Selv om du har de beste ordningene gjennom jobben din mister du likevel minst 30 prosent av inntekten. For de aller fleste får dette store konsekvenser, og behovet for en uføreforsikring er dermed stor for folk flest.
Jeg har uføreforsikring gjennom jobben - trenger jeg da noe mer?
Du er heldig som har en slik god dekning igjennom jobben. Vi vil likevel anbefale deg å ta kontakt med din rådgiver for en prat. Da kan dere se hvilke økonomiske konsekvenser det får å bli syk med ordningen du har gjennom jobben. I beste fall vil du oppleve et inntektsbortfall på 25 prosent, altså en fjerdedel av inntekten din. For de aller fleste vil derfor behovet for en privat forsikring i tillegg være stort om du skulle bli langvarig syk.
Når bør jeg kjøpe uføreforsikring?
Det er viktig at du kjøper en slik forsikring når du er frisk. Ved kjøp av livsforsikring må du levere en helseerklæring, og det er på kjøpstidspunktet helsen din vurderes. Om den ikke er helt bra, kan du måtte betale en høyere pris på forsikringen. Det kan også være at du får en reservasjon (som betyr at ikke alle sykdommer/belastninger dekkes fordi du allerede har en helsetilstand som medfører større risiko), eller i verste fall blir den avslått på grunn av helsetilstanden din. Jo yngre du er når du kjøper forsikringen, desto større sjanse er det for at helsen din er god, og at du får kjøpe forsikringen uten pristillegg eller reservasjoner.
Må jeg være varig ufør for at forsikringen skal utbetales?
Nei, med Frendes uføreforsikring vil det komme utbetaling dersom du har vært minst 50 prosent sykmeldt sammenhengende i 12 måneder, mottar arbeidsavklaringspenger eller har søkt om uføretrygd.
Hvordan utbetales forsikringen?
Forsikringen blir utbetalt til deg månedlig.
Er det symptomklausul på uføreforsikring?
Ja, det er en tre måneders symptomklausul for uføreforsikring fra etableringsdato.
Hvor stor forsikringssum trenger jeg?
Uførerente sikrer deg en månedlig utbetaling når du har vært syk i mer enn ett år. Når du skal velge forsikringssum er det lurt å se hvor stort fall i inntekt du vil få hvis du blir ufør. Folketrygden dekker maksimalt 66 prosent av lønn som er opp til 6 G. Per 1. mai 2020 er 6 G 608 106 kroner, og 66 prosent av dette er 401 349 kroner. Dette betyr at du i beste fall mister 206 757 kroner over natten uten uførerenteforsikring. Vi anbefaler at summen av det du får fra folketrygden og det du får fra en uføreforsikring dekker minimum 80 prosent av inntekten du har i dag. Husk at andelen av lønnen din som du får fra folketrygden blir lavere jo mer du tjener. Hvis du tjener 600 000 vil uføretrygden fra folketrygden være 64 prosent av dette, men hvis du tjener 1 million utgjør uføretrygden bare 37 prosent. Altså er behovet for uføreforsikring større jo mer du tjener, hvis du skal kunne opprettholde dagens livsførsel ved uførhet. Uføre pluss gir deg engangsutbetaling hvis du blir ufør. I tillegg får du forskuttert deler av summen etter at du har vært arbeidsufør i ett år. Når du skal bestemme deg for en forsikringssum for denne forsikringen anbefales det at den alltid settes på nivå med årslønnen din. Det kan være lurt å beregne litt ekstra siden en uføresituasjon kan gjøre at du trenger penger til tilpasning av bolig eller andre uforutsette utgifter. Mange som har gjeld velger også en sum som tilsvarer hele eller halve gjelden, i tillegg.
Hvorfor trenger unge uføreforsikring?
Unge mennesker rister gjerne på hodet når de hører snakk om uføreforsikring. Men visste du at unge og studenter faktisk har et spesielt behov for å sikre seg? Er du i denne gruppen er du kanskje ikke etablert økonomisk, eller har forholdsvis lav inntekt. I tillegg er det få som har gode forsikringer gjennom arbeidsgiver enda. Da er du også blant dem som blir hardt rammet om du blir utsatt for en ulykke eller sykdom som gjør at du ikke kan jobbe fullt, eller bli ufør. Husk også at det er i ung alder at du gjerne er friskest. Derfor er det også i ung alder at du har størst mulighet til å få de livsforsikringene du ønsker deg. Før du kan kjøpe livsforsikring må du nemlig levere en helseerklæring. Der må du opplyse om alle relevante sykdommer, skader eller plager du har eller har hatt før du søker forsikring. Jo dårligere helsen din er, jo større sannsynlighet er det for at forsikringen din blir dyrere eller i verste fall blir avslått. Her kan du lese mer om helseerklæringen til Frende: https://www.frende.no/forsikringer/helseerklering/

Relaterte forsikringer

Kritisk sykdom

Ulykkesforsikring

Livsforsikring

Kontakt oss

Caroline

Caroline Solvang

Kunderådgiver privat
Autorisert rådgiver

948 97 841
caroline.solvang@varigorkla.no

Martin Kjøren

Senior kunderådgiver privat
Autorisert rådgiver

906 11 310
martin.kjoren@varigorkla.no

Lise Karlsen Røstad

Kunderådgiver privat
Autorisert rådgiver

994 81 777
Lise.rostad@varigorkla.no

Oda Maria Mandal Opphaug

Markedskoordinator
Kunderådgiver privat
Autorisert rådgiver

915 90 660
Oda.mandal@varigorkla.no

Back To Top