Skip to content

Varig Orkla satser lokalt i nytt samarbeid

Pressemelding:
– Lokalt engasjement og solid kunnskap om lokale forhold er viktige fortrinn for Varig Orkla Forsikring. Nå inngår vi samarbeidsavtale med Frende Forsikring for å styrke vår lokale posisjon, sier Sidsel Rian, daglig leder i Varig Orkla Forsikring.

Sammen med Varig Hadeland Forsikring og Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal skal Varig Orkla Forsikring 1. januar 2021 samarbeide med Frende Forsikring.
– Varig Orkla Forsikring er et selskap som eies av kundene her i regionen. Vi har en klar strategi om å være tilstede lokalt og tilby rådgivning basert på vår kunnskap om lokale forhold.

Bidra lokalt
Hun peker også på kundeutbytte og støtte til bl.a. lokale lag og organisasjoner som viktige årsaker til å ha et solid selskap med lokalt eierskap.

– Det er viktig at de verdiene vi skaper kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet. Vi er opptatt av at folk skal ha det trygt og godt. Vår kunnskap om skadeforebygging kan hjelpe folk til å unngå skade på seg selv og det de eier. Vi mener dette er enklest å få til når vi har god dialog med lokalsamfunnet rundt oss, sier Rian.

Historie og fremtid
Hittil har Varig Orkla Forsikring hatt avtale med Gjensidige Forsikring. Denne avtalen går ut ved årsskiftet, og vi takker Gjensidige for et langt og godt samarbeid, sier Rian.

Varig Orkla Forsikring ble etablert som en brannkasse allerede i 1844.

– Vi har vært her lenge, og gjennom det samarbeidet vi nå innleder sikrer vi vår rolle som lokale rådgivere og skadeforebyggere for lang tid fremover, sier salgsleder Guri Fagerholt Kjørsvik.

I tillegg til å inngå samarbeidsavtale, skal de tre Varig-selskapene også kjøpe seg inn på eiersiden i Frende Forsikring.

– For oss er dette både et strategisk aksjekjøp og en kommersiell investering som skal gi ytterligere økt avkastning til kundene som eier oss, sier Rian.

Vi skal betjene våre og Gjensidiges kunder på en god måte akkurat som tidligere frem til 31.12.2020. Det vil sendes informasjon til alle kunder om hvordan man kan forholde seg til endringen i god tid før nyttår.


Fra venstre: daglig leder Sidsel Rian og salgsleder Guri Fagerholt Kjørsvik. (Foto: Kajsa Selnes)

Kontaktinformasjon:
Sidsel Rian, daglig leder Varig Orkla Forsikring, tlf.: 901 64 013

Fakta om Varig Orkla Forsikring:
Varig Orkla Forsikring, tidligere Gjensidige Orkla Forsikring, er en lokal brannkasse som ble etablert i 1844. Varig Orkla er et gjensidig selskap, dvs. at selskapet er eid av sine kunder. Varig Orkla har 9 ansatte og har en total forvaltningskapital på ca. 262 mill. kroner. Selskapet har kontor på Orkanger.

Back To Top