Skip to content

Vi støtter Newton-rom i Orkland

Vi synes det er flott med de muligheter som Newtonrommet representerer for skoleelever og næringslivet i regionen vår, sier Sidsel Rian, daglig leder i Varig Orkla Forsikring. Da kommunen kontaktet oss med forespørsel om å bidra med økonomisk støtte til innhold i rommet, stilte vi oss selvfølgelig positive til dette. Vi har stor tro på at etablering av Newtonrom gir et positivt fokus på realfag og fagutdanning, og ikke minst bidrar til en god lærings- og mestringsarena.

Varig Orkla Forsikring er lokal kundeeid bedrift, som i tillegg til å dele overskuddet direkte med kundene gjennom utbytte, også bidrar årlig med støtte til mange ulike samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnet, sier Rian.

En støtte til innhold i Newtonrommet treffer særlig barn og unge, og det er i samsvar med våre retningslinjer. Styret ønsker derfor å støtte prosjektet med et såpass betydelig beløp som kr. 500 000. Vi ønsker lykke til videre med prosjektet, sier daglig leder Sidsel Rian.

Hva er et Newton-rom?

Et Newton-rom er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet tilbyr læreplanbasert undervisning til skolene som er tilknyttet rommet. Undervisningen ledes av en eller flere Newton-lærere, og undervisningen preges av elevaktivitet, varierte arbeidsmetoder, refleksjon og fokus på et stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Newtonrommet etableres i andre etasje på Orklahallen, Orkanger. Det planlegges 3-4 undervisningsmoduler fra starten etter ønske fra næringslivet i regionen.

Her kan du lese enda mer om Newton-rom

Back To Top