Skip to content

Varigfondet tildelinger

Årets frist for å søke på VarigFondet har gått ut og vi mottok mange gode søknader. Det gleder oss å se at det var stor variasjon mellom prosjekter til idrett, kultur og andre aktiviteter. Vi presenterer de som mottar midler enkeltvis på vår Facebookside utover sommeren.

Varig Orkla Forsikring er et lokalt og kundeeid forsikringsselskap. Gjennom VarigFondet Orkla skal vi dele ut støtte hvert år. Støtten fordeler vi primært på kultur og idrett der våre kunder bor. Jo flere kunder vi har i din kommune, jo mer støtte får lag og foreninger der.

Neste søknadsperiode er 1.februar til 15. april 2022.
Les mer om varigfondet

Back To Top