skip to Main Content

– Ditt lokale forsikringsselskap!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre.

Vi er en lokal hjørnesteinsbedrift og samfunnsaktør.

Varig Orkla satser lokalt i nytt samarbeid

Pressemelding: - Lokalt engasjement og solid kunnskap om lokale forhold er viktige fortrinn for Varig Orkla Forsikring. Nå inngår vi samarbeidsavtale med Frende Forsikring for å styrke vår lokale posisjon, sier Sidsel Rian, daglig leder i Varig Orkla Forsikring. Sammen med Varig Hadeland Forsikring og Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal skal Varig Orkla Forsikring 1. januar 2021 samarbeide med Frende…

Les mer

Vi støtter Newton-rom i Orkland

Vi synes det er flott med de muligheter som Newtonrommet representerer for skoleelever og næringslivet i regionen vår, sier Sidsel Rian, daglig leder i Varig Orkla Forsikring. Da kommunen kontaktet oss med forespørsel om å bidra med økonomisk støtte til innhold i rommet, stilte vi oss selvfølgelig positive til dette. Vi har stor tro på at etablering av Newtonrom gir et…

Les mer
Back To Top