skip to Main Content

– Ditt lokale forsikringsselskap!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre.

Vi er en lokal hjørnesteinsbedrift og samfunnsaktør.

Til deg som er kunde i Varig Orkla Forsikring

Kjære kunde. Gjensidige sender for tiden ut SMS og e-post hvor de ber om din aksept til å flytte brannforsikringen du har hos oss i Varig Orkla Forsikring. Dette er ikke noe du trenger å ta stilling til nå, du er akkurat like godt forsikret som før. Vi vil ta kontakt med deg i forkant av ditt hovedforfall (fornyelse) slik at du…

Les mer

Vi bryr oss, lokalt.

Varig Orkla Forsikring er et lokalt og kundeeid forsikringsselskap. Gjennom VarigFondet Orkla skal vi dele ut støtte hvert år. Støtten fordeler vi primært på kultur og idrett der våre kunder bor.

Les mer
Back To Top