Skip to content

Lastebilforsikring

Med lastebilforsikring i Frende får du gode vilkår og rask bonusopptjening. Du trenger kun å velge de dekningene du har behov for. 

Bedriftsforsikringer er ofte varierte og ikke minst individuelle.
Vi kan skreddersy en løsning som passer for deg og din bedrift. 

Du kan velge kasko, delkasko eller ansvarsforsikring. 
I tabellen under ser du hva som dekkes.

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar
Skade på personer, kjøretøy, bygninger, gjenstander og rettshjelp
Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist
Fører- og passasjerulykke
Gir erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet etter skade eller uhell
Brann
Skade på lastebilen ved brann, eksplosjon eller lynnedslag

Tyveri
Tyveri eller forsøk på tyveri av lastebilen. Gjelder også skade på lastebilen ved tyveri eller innbrudd

Glassruter
Skade på bilens glassruter

Redning
Hjemtransport, frakt av lastebil og tilhenger til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet. Vi hjelper deg også hjemme hvis lastebilen ikke starter

Bagasje
Dersom noen stjeler bagasje eller annet som ligger i lastebilen dekkes inntil 10 000 kr

Skade på lastebilen
Dekker hærverk, velt, utforkjøring, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning

Maskinskade
Dekker maskinskade ved brudd eller brekkasje

Tilvalg

Bilavbrudd
Bedriften får et daglig beløp mens lastebilen repareres, med fradrag de første tre dagene

Tilvalg

Godsansvar
Dekker: rettslig erstatningsansvar etter lov om vegfraktavtaler. Dekker ekstrautgifter til videre transport. Utbetaling på denne dekningen fører ikke til bonustap

Tilvalg

Utvidet godsansvar
I tillegg til punket over dekker denne: Utvidet ansvar etter Vegfrakavtalelovens §5. Utvidet ansvar etter Vegfraktavtalelovens §33 og §35. Ansvar for skade på levende dyr og fisk. Ansvar for skade på flyttegods

Tilvalg

Kran og løfteansvar
Dekker rettslig erstatningsansvar ved bruk av kran som er montert på lastebilen. Skade på ting som løftes med kranen er også dekket. Utbetaling på denne dekningen fører ikke til bonustap.

Tilvalg

Begrenset identifikasjon
Gir erstatning selv om den ansvarlige for lastebilen er skyld i saken dersom: skaden er voldt forsettelig eller grovt uaktsomt, under påvirkning av berusende eller bedøvende middel, når bruksbegrensninger i avtalen ikke er overholdt og ved brudd på sikkerhetsforsrkifter

Tilvalg

Leasing
Dekker eventuelt tap som påføres et leasingselskap etter skade på leaset bil

Tilvalg

Panthaver
Dekker tap som en panthaver er ansvarlig for på den pantsatte lastebilen

Tilvalg

Ansvar ved bilberging
Ansvar for skade på motorvogn ved bilberging i henhold til vegfraktavtaleloven eller ulovfestet erstatningsrett med inntil tre millioner kroner

Tilvalg

Klokke Ikon

Forsikringer tilpasset ditt behov

Behovene for sikring av lastebiler er forskjellige. Vi skreddersyr en løsning til deg og din bedrift.

Best på bonus

Frende har Norges raskeste opptjening av bonus.

Forsikring for bilpark

Dersom du har mange lastebiler kan du ta kontakt med oss for en prat om fast prisordning og fri kjørelengde.

Ønsker du at vi tar kontakt med deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hvilken verdi skal legges til grunn når lastebilen skal forsikres?
Verdien skal tilsvare markedsverdien. Derfor kan det bli nødvendig å justere verdien på lastebilen når den har vært forsikret en stund. For nye lastebiler brukes nyverdi eks. mva. som grunnlag for verdivurderingen.
Kan jeg overføre bonus fra firmabilen til lastebilen min?
Ja. Bonus fra person-, vare-, kombinert- og campingbil, samt motorsykkel, kan overføres til lastebil med totalvekt til og med 7500 kilo. Det er ikke mulig å overføre bonus fra person-, vare-, kombinert-, camping- og lastebil, samt motorsykkel under 7500 kilo til lastebiler over 7500 kilo.
Hva innebærer avbruddsdekning?
Dette er en dekning som gir deg penger hver dag etter en erstatningsmessig skade. Maksimalt dagsbeløp du kan kjøpe forsikring for er 4000 kroner. Det gjøres fradrag for de tre første dagene.
Når trenger jeg godsansvarsforsikring?
Hvis du frakter ting som tilhører andre trenger du godsansvarsforsikring. Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret som den sikrede kan pådra seg etter "Lov om Vegfraktavtaler".
Når trenger jeg kranansvar på lastebilen?
Hvis du har en kran på lastebilen anbefaler vi på det sterkeste at du kjøper kranansvar. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar ved bruk av en kran som er montert på lastebilen din. Skade på ting som løftes med kranen er også dekket.
Trenger jeg ekstra forsikring når jeg driver med snøbrøyting?
Nei. Ansvarsskader ved snøbrøyting er dekket uten ekstra forsikring. For å dekke skader på lastebilen kraftoverføring trengs en tilleggsdekning for snøbrøyting.

Relaterte forsikringer

Arbeidsmaskinforsikring Næringsliv

Firmabilforsikring Næringsliv

Bedriftsforsikring Næringsliv

Kontakt oss

Lars Helge Hoston

Assurandør landbruk/kunderådgiver
Autorisert rådgiver

90 97 49 22
lars-helge.hoston@varigorkla.no

Frode Slupphaug

Kunderådgiver næringsliv/landbruk
Autorisert rådgiver

95 06 89 00
frode.slupphaug@varigorkla.no

Robert Syrstad

Robert Syrstad

Kunderådgiver næringsliv

95 55 86 93
Robert.syrstad@varigorkla.no

Back To Top