Skip to content

Prosjektforsikring

I samarbeid med Frende tilbyr vi prosjektforsikring som passer for både hoved- og underentreprenører. Dette er forsikringen for håndverkere og entreprenører som vil forsikre bygg-, anleggs-, og montasjearbeid.  

Forsikringen kan kjøpes som årsforsikring, det vil si at den dekker alle prosjekter du har gjennom året. Den kan også kjøpes for enkeltprosjekt.  

Alle prosjekt er forskjellige. Derfor kan vi skreddersy forsikringen etter ditt behov. Skulle du for eksempel trenge høyere forsikringssum enn hva som er inkludert i standardavtalen, da vil vi selvsagt bistå deg og ordne det.  

Du kan ha prosjektforsikring på ting, ansvarsforsikring for prosjekt – eller begge deler.
I tabellen under ser du hva som dekkes og hva du kan velge som tillegg.

Våre bedriftsrådgivere kjenner deg

Vi er tett på kundene våre. Med god lokalkunnskap hjelper vi deg til å finne riktig forsikring til din bedrift.

Vi skreddersyr din forsikring

Alle prosjekter har ulike behov. Dersom du trenger høyere forsikringssummer enn det som er inkludert i standardavtalen ordner vi selvsagt det.

Trygger dine verdier

Prosjektforsikringen har en god standarddekning som inkluderer plutselige og uforutsette skader.

Ønsker du at vi tar kontakt med deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva dekker en prosjektforsikring?
En prosjektforsikring dekker plutselige og uforutsette skader på bygg- anleggs- eller montasjearbeid, inkludert naturskade. Dekker også materialer og varer på forsikringsstedet som skal være en del av det ferdige bygget/anlegget.
Hva er forskjellen på årsprosjekt- og enkeltprosjektforsikring?
Årsforsikringen dekker alle byggearbeid, anleggs- eller montasjearbeid i løpet av et år. Prisen på forsikringen beregnes ut fra årsomsetningen.
Dekker prosjektforsikringen verktøy og utstyr?
Ja. Verktøy, hjelpeutstyr, brakker, boder og kontorutstyr på prosjektsteder er dekket inntil forsikringssummen som er avtalt. Forsikringen dekker også skade på egne materialer på fast lagersted med inntil 300 000 kroner. Tyveri dekkes bare når tyveriet skjer fra bygning.

Relaterte forsikringer

Cyberforsikring NL

Bedriftsforsikring Næringsliv

Firmabilforsikring Næringsliv

Kontakt oss

Lars Helge Hoston

Assurandør landbruk/kunderådgiver
Autorisert rådgiver

909 74 922
lars-helge.hoston@varigorkla.no

Frode Slupphaug

Kunderådgiver næringsliv/landbruk
Autorisert rådgiver

950 68 900
frode.slupphaug@varigorkla.no

Robert Syrstad

Robert Syrstad

Kunderådgiver næringsliv

955 58 693
Robert.syrstad@varigorkla.no

Back To Top